Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kan Kantoor In Rotterdam geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. Kantoor In Rotterdam kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Kantoor In Rotterdam. Hoewel het streven van Kantoor In Rotterdam er op is gericht dat de website continu toegankelijk is, kan Kantoor In Rotterdam ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Kantoor In Rotterdam om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien u via de website van Kantoor In Rotterdam naar websites van andere organisaties gaat, wijst Kantoor In Rotterdam u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat Kantoor In Rotterdam niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat Kantoor In Rotterdam geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Kantoor In Rotterdam, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.